Menú

divendres, 4 de febrer del 2022

Quotes Educació Infantil 2021/22

Benvolgudes famílies,

Una vegada informat el Consell Escolar s'ha acordat que de cara al proper curs 2021/2022 la quantitat a abonar per material escolar a Educació Infantil és de 40€.

Aquest pagament fa referència als materials d'ús comú dins l'aula (llapis, goma, pintures, retoladors...) i els de material escolar general que fa referència a folis, tallers, cartolines, témperes, pinzells, lesl festes del centre (bunyols, St. Sebastià, Nadal... ), les bosses del berenar, i qualsevol material d'ús comú que s'hagi de menester al llarg del curs.

Podeu anar al caixer automàtic de qualsevol oficina de La Caixa a realitzar el pagament. Per favor, POSAU  EL NOM DE L'ALUMNE I EL CURS QUE FARÀ.  Tanmateix, és important realitzar el pagament abans del 21 de Juny.

També es pot fer directament per banca electrònica al següent número de compte:


ES72 2100 0150 61 0200150814


Moltes gràcies.

Quotes per a Educació Primària curs 2021/22

Benvolgudes famílies, 

Com cada any en aquestes dates preparam el proper curs amb la reutilització de llibres de text per alumnes de Primària. El Consell Escolar del centre ha considerat mantenir lesl mateixes aportacions dels darrers cursos per no perdre el fons comú que té l'escola. 

Així doncs, el programa de reutilització de llibres de text queda de la següent manera:


Llibres de text de Primària:   1r Curs i noves incorporacions: 50€.

                                          De 2n a 6è curs: 40€.


Material escolar:  Primària -  Tots 30€.


Realitzat el pagament abans del 21 de Juny.


Podeu anar al caixer automàtic de qualsevol oficina i realitzar el pagament. Per favor, POSAU EL NOM DE L'ALUMNE I EL CURS QUE FARÀ.

Els pagaments fan referència als llibres de text i els de material escolar fan referència a folis, tallers, cartolines, témperes, pinzells, les festes del centre (bunyols, Nadal, St. Sebastià... ), agenda, i qualsevol material d'ús comú que s'hagi de menester al llarg del curs.

També es pot fer per banca electrònica a aquest número de compte:

ES72 2100 0150 61 0200150814


Moltes gràcies.