Menú

dilluns, 30 d’octubre de 2017

Calendari Escolar


Les classes comencen el 12 de Setembre del 2018
i acaben el 21 de Juny del 2019 (ambdós dies inclosos).
Nadal: del 22 de Desembre de 2018 al 6 de Gener de 2019.
Pasqua: del 18 al 28 d'Abril.
Tenen la consideració de dies festius:
12 d'Octubre de 2017 (Festa Nacional)
1 de Novembre de 2017 (Tots Sants)
6 de Desembre de 2017 (Dia de la Constitució)
28 de Febrer (Festa Escolar Unificada)
1 de Març (Dia de les Illes Balears)
1 de Maig (Dia del Treballador)
A més, els dies festius de lliure disposició del centre, aquest curs escolar seran:
2 de Novembre
4 de Març