Menú

dimarts, 11 de juny del 2019

Quotes Educació Infantil 2019/2020

Benvolgudes famílies,
Una vegada informat el Consell Escolar s'ha acordat que de cara al proper curs 2019/2020 la quantitat a abonar per material escolar a Educació Infantil és de 40€.

Aquest pagament fa referència als materials d'ús comú dins l'aula (llapis, goma, pintures, retoladors...) i els de material escolar general que fa referència a folis, tallers, cartolines, témperes, pinzells, lesl festes del centre (bunyols, St. Sebastià, Nadal... ), les bosses del berenar, i qualsevol material d'ús comú que s'hagi de menester al llarg del curs.

Podeu anar al caixer automàtic de qualsevol oficina de La Caixa a realitzar el pagament. Per favor, POSAU  EL NOM DE L'ALUMNE I EL CURS QUE FARÀ.  Tanmateix, és important realitzar el pagament abans del 21 de Juny.

També es pot fer directament per banca electrònica al següent número de compte:


ES72 2100 0150 61 0200150814Moltes gràcies.