Menú

dijous, 24 de maig del 2018

Ajuts per al menjador escolar

Les sol.licituds per obtenir els ajuts per al menjador escolar s'han de formalitzar mitjançant l'imprès normalitzat que figura a l'annex 1.
El model es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa.

L'enllaç per accedir-hi és el següent:  dgice.caib.es.
També a secretaria.

Atentament,

La Direcció.