Menú

divendres, 2 de juny del 2023

Convocatòria ajuts de menjador Curs 2023–2024

 En data 1 de juny de 2023 s’ha publicat al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26

 de maig de 2023 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres

 docents no universitaris durant el curs escolar 2023-2024.

A. Quin és l’objecte de la convocatòria? 

Finançar part del cost del servei de menjador escolar dels alumnes usuaris del servei durant el curs 2023-2024, que per situació econòmica familiar desfavorable tenguin més dificultats per fer front al seu pagament.

 B. Beneficiaris (A qui van destinats aquests ajuts) Unitats familiars que, durant el curs escolar 2023-2024 tenen infants escolaritzats en:

  un centre docent públic no universitari

 un centre privat concertat on s’imparteixen estudis obligatoris, o que estigui adscrit a un centre concertat que cursi estudis obligatoris 

 un centre del primer cicle d’educació infantil Els infants han de ser usuaris del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador pel curs 2023-24. 

C. Període de presentació de sol·licituds 

  del 22 al 28 de juny de 2023 (ambdós inclosos) 2º Cicle d’Infantil

 del 23 al 30 de juny de 2023 (ambdós inclosos) Ed. Primària i Secundària. 

D. Tipus de beneficiaris 

➢ Directes 

➢ Per barem: 

- Per motius socioeconòmics 

- Per motius de transport

 Només es pot sol·licitar per un dels dos motius