Menú

dimarts, 5 de setembre del 2023

MENJADOR ESCOLAR CURS 23-24

 

RESTAURANTE CAN ARABI S.L. és l’empresa que gestiona el menjador del CEIP SANTA CATALINA.

 

MENÚS EVENTUALS: FORMA DE PAGAMENT COMPRA DE TIQUETS

Realitzant l’ingrés dels blocs de tiquets que vol comprar al nº de compte de LA BANCA MARCH

ES91 0061 0018 8700 5528 0117, detallant el nom del Col.legi i nom del nin. Heu d’entregar el

resguard de l’ingrés a la persona encarregada i obtindreu els tiquets.

El preu del menú eventual és: 5,90 € per tiquet

El bloc de 5 tiquets serà de 29,50 €.

Els tiquets es lliuraran a la bústia de menjador abans de les 9:30h. de cada dia. Han d’estar

complimentades totes les dades.


MENUS FIXES: es considera menú fixe quan es queden TOTS ELS DIES I A PARTIR DE 3 DIES PREU: 5’39 eu/dia

MÉS INFORMACIÓ A LA SECRETARIA DEL CENTRE