Menú

divendres, 20 d’octubre del 2023

AJUTS DE MENJADOR CURS 23-24

 S'ha publicat a la pàgina web del Servei de Comunitat Educativa la proposta de la secretaria general de la Conselleria d'Educació i Universitats per a la concessió dels ajuts de menjador per motius de desplaçament i per motius socioecònomics del curs 2023-2024.

        Per a més informació podeu contactar amb la secretaria del nostre centre

dijous, 12 d’octubre del 2023

CALENDARI PROCÉS ELECTORAL DE LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 23-24


IMPORTANT!!!!

Us informam que revisats els documents aquest curs escolar NO correspon renovar el Consell Escolar, per tant queden sense validesa totes les actuacions duites a terme.

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR curs 2023-2024

CALENDARI 2023

13/10/23

PUBLICACIÓ DEL CENS ELECTORAL PROVISIONAL. DISPONIBLE A LA SECRETARIA DEL CENTRE, INICI PERÍODE RECLAMACIONS.

LES RECLAMACIONS ES PRESENTEN A LA SECRETARIA DEL CENTRE

20/10/23

A LES 14h FI DEL TERMINI DE RECLAMACIONS ALS CENSOS

25/10/23

PUBLICACIÓ CENSOS DEFINITIUS A LA SECRETARIA DEL CENTRE.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A LA SECRETARIA DEL CENTRE

30/10/23

A LES 12h FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER ESCRIT

10/11/23

SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL 13’55h AL HALL DE L’ESCOLA

13/11/23

PUBLICACIÓ DE LES CANDIDATURES PROVISIONALS I DELS RESULTATS DEL SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL

14/11/23

A LES 12h FI DEL TERMINI DE RECLAMACIONS DE LES CANDIDATURES PROVISIONALS.

ES PRESENTEN A LA SECRETARIA DEL CENTRE

20/11/23

PUBLICACIÓ DE LES CANDIDATURES DEFINITIVES

INICI CAMPANYA ELECTORAL.

VOT PER CORREU A LA SECRETARIA DEL CENTRE (consultar horari de secretaria)

24/11/23

CONVOCATÒRIA CLAUSTRE EXTRAORDINARI PER LES ELECCIONS. FI DEL TERMINI PERQUÈ PARES I MARES SOL.LICITIN ELS SOBRES I PAPERETES VOT PER CORREU ( SECRETARIA DEL CENTRE)

27/11/23

CLAUSTRE EXTRAORDINARI ELECCIÓ PROFESSORAT

30/11/23

ELECCIONS PARES I MARES

8’45-9’30H I DE 13’30 A 14’30h. EL VOT PER CORREU HA D’ARRIBAR ABANS D’ACABAR L’ESCRUTINI.

SORTEIG EN ACABAR L’ESCRUTINI EN CAS D’EMPAT.

11/12/23

CONVOCATÒRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR

14/12/23

SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR