Menú

dilluns, 10 d’octubre del 2022

ACTUALITZACIÓ CALENDARI RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR 22-23

 

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

CALENDARI 2022

14/10/22

PUBLICACIÓ DEL CENS ELECTORAL PROVISIONAL. DISPONIBLE A LA SECRETARIA DEL CENTRE, INICI PERÍODE RECLAMACIONS.

LES RECLAMACIONS ES PRESENTEN A LA SECRETARIA DEL CENTRE

19/10/22

A LES 14h FI DEL TERMINI DE RECLAMACIONS ALS CENSOS

24/10/22

PUBLICACIÓ CENSOS DEFINITIUS A LA SECRETARIA DEL CENTRE.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A LA SECRETARIA DEL CENTRE

28/10/22

A LES 12h FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

9/11/22

SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL 14'30h

10/11/22

PUBLICACIÓ DE LES CANDIDATURES PROVISIONALS I DELS RESULTATS DEL SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL

14/11/22

A LES 12h FI DEL TERMINI DE RECLAMACIONS DE LES CANDIDATURES PROVISIONALS.

ES PRESENTEN A LA SECRETARIA DEL CENTRE

18/11/22

PUBLICACIÓ DE LES CANDIDATURES DEFINITIVES

INICI CAMPANYA ELECTORAL.

VOT PER CORREU A LA SECRETARIA DEL CENTRE

22/11/22

CONVOCATÒRIA CLAUSTRE EXTRAORDINARI PER LES ELECCIONS. FI DEL TERMINI PER SOL.LICITAR ELS SOBRES I PAPERETES VOT PER CORREU ( SECRETARIA DEL CENTRE)

24/11/22

CLAUSTRE EXTRAORDINARI ELECCIÓ PROFESSORAT

29/11/22

FI TERMINI PRESENTACIO VOT PER CORREU A LA SECRETARIA DEL CENTRE

30/11/22

ELECCIONS PARES I MARES

8’45-9’30H I DE 13’30 A 14’30h. SORTEIG EN ACABAR L’ESCRUTINI EN CAS D’EMPAT.

9/12/22

CONVOCATÒRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR

14/12/22

SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR