Menú

dijous, 6 d’octubre del 2022

PREUS MENJADOR CURS 22-23

 

MENJADOR ESCOLAR 2022-2023

RESTAURANTE CAN ARABI S.L. és l’empresa que gestiona el menjador del CEIP SANTA CATALINA.

 

MENÚS EVENTUALS: FORMA DE PAGAMENT COMPRA DE TIQUETS

Realitzant l’ingrés dels blocs de tiquets que vol comprar al nº de compte de LA BANCA MARCH

ES91 0061 0018 8700 5528 0117, detallant el nom del Col.legi i nom del nin. Heu d’entregar el

resguard de l’ingrés a la persona encarregada i obtindreu els tiquets

L’empresa RESTAURANTE CAN ARABI S.L. te l’obligació de respectar el caràcter confidencial de la

informació a la qual tindrà accés com a conseqüència de l’execució del contracte.

El preu del menú eventual és: 5,90 €  per tiquet 

El bloc de 5 tiquets serà de 29,50 €.

Els tiquets es lliuraran a la bústia de menjador abans de les 9:30h. de cada dia. Han d’estar

complimentades totes les dades.

Tindran validesa fins el darrer dia del curs escolar 2022-2023.

 

MENUS FIXES: es considera menú fixe quan es queden TOTS ELS DIES I A PARTIR DE 3 DIES

S´HA D’EMPLENAR L’autorització de cobrament de rebuts domiciliats DEL RESTAURANT CAN ARABÍ

( sol.licitar full de cobrament a secretaria)

PREU: 5’39 eu/dia